Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

[ Vijesti ]

Vijesti

12. studenog 2018.

OTVORENE PONUDE ZA BRODSKE I TRAJEKTNE LINIJE

U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara u petak, 09. studenog 2018. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su ponude prispjele na natječaje za odabir brodara koji će od 1. siječnja 2019. godine obavljati prijevoz na neprofitabilnim državnim brodskim i trajektnim linijama sa preko 300.000 putnika godišnje.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2019. godine na neprofitabilnoj državnoj brodskoj liniji:

  • 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno

 

Rok za dostavu ponuda bio je 09. studenog 2018. godine.

Brodar Jadrolinija jedini je dao ponudu za održavanje linije 409.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su i natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2019. godine na neprofitabilnim državnim trajektnim linijama:

  • 431 Preko - (Ošljak) - Zadar Gaženica i obratno
  • 432 Tkon - Biograd i obratno
  • 632 Sućuraj - Drvenik i obratno
  • 635 Stari Grad - Split i obratno

 

Rok za dostavu ponuda bio je 09. studenog 2018. godine.

Brodar Jadrolinija jedini je dao ponudu za održavanje linija 431, 432, 632 i 635.

Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate, a rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.