Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

[ Vijesti ]

Vijesti

13. studenog 2017.

PONOVNO RASPISANI NATJEČAJI ZA 12 NEPROFITABILNIH LINIJA

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet ponovno su raspisani natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine na tri brzobrodske, dvije brodske i sedam trajektnih neprofitabilniih državnih linija za koje su raniji natječaji poništeni.

Natječaji se ponavljaju na sljedećim linijama:

- brzobrodskoj liniji 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno
- brzobrodskoj liniji 9603 Jelsa – Bol – Split i obratno
- brzobrodskoj liniji 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno
- brodskoj liniji 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno
- brodskoj liniji 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno
- trajektnoj liniji 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) i obratno
- trajektnoj liniji 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i obratno
- trajektnoj liniji 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratno
- trajektnoj liniji 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) i obratno
- trajektnoj liniji 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno
- trajektnoj liniji 602 Vis – Split i obratno
- trajektnoj liniji 636 Rogač – Split i obratno.

Obavijesti o nadmetanju objavljene su dana 13. studenog 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu "Objave JN", a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2017. godine po lokalnom vremenu navedenom u svakoj Obavijesti o nadmetanju.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 15. prosinca 2017. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokumenti:

Obavijest o nadmetanju – brzobrodska linija 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno
Obavijest o nadmetanju – brzobrodska linija 9603 Jelsa – Bol – Split i obratno
Obavijest o nadmetanju – brzobrodska linija 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno
Obavijest o nadmetanju – brodska linija 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno
Obavijest o nadmetanju – brodska linija 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektne linije 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) i obratno; 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i obratno te 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 602 Vis – Split i obratno
Obavijest o nadmetanju – trajektna linija 636 Rogač – Split i obratno