Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

[ Vijesti ]

Vijesti

26. srpnja 2017.

PONOVNO RASPISANI NATJEČAJI ZA DVIJE PROFITABILNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet ponovno su raspisani natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama za koje su raniji postupci davanja koncesije poništeni:

- trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno
- brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda je četvrtak 24. kolovoza 2017. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 25. kolovoza 2017. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama. Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom: "ne otvaraj" i adresom ponuditelja.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u dijelu "Objave koncesija" korištenjem izbornika "Jednostavna tražilica" putem broja objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Za trajektnu liniju 635 Stari Grad – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0015392, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 141-290829.

Za brodsku liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0015391.

Dokument:
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 635 Stari Grad – Split i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Brodska linija 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno