Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

[ Vijesti ]

Vijesti

12. svibnja 2017.

RASPISANI NATJEČAJI ZA PROFITABILNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama:


- Trajektnoj liniji 332 Valbiska – Merag i obratno

- Trajektnoj liniji 334 Porozina – Brestova i obratno

- Trajektnoj liniji 335 Prizna – Žigljen i obratno

- Trajektnoj liniji 337 Mišnjak – Stinica i obratno

- Trajektnoj liniji 631 Supetar – Split i obratno

- Trajektnoj liniji 634 Dominče – Orebić i obratno

- Trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno

- Brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.


Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak 19. lipnja 2017. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 20. lipnja 2017. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.


Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama. Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom: ''ne otvaraj'' i adresom ponuditelja.


Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u dijelu 'Objave koncesija'' korištenjem izbornika ''Jednostavna tražilica'' putem broja objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije.


Za trajektnu liniju 332 Valbiska – Merag i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009119, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178337.


Za trajektnu liniju 334 Porozina – Brestova i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009122, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178338.


Za trajektnu liniju 335 Prizna – Žigljen i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009132, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178339.


Za trajektnu liniju 337 Mišnjak – Stinica i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH je broj objave 2017/S 01K-0009145, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178340.


Za trajektnu liniju 631 Supetar – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH je broj objave 2017/S 01K-0009150, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178341.


Za trajektnu liniju 634 Dominče – Orebić i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009152, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178342.


Za trajektnu liniju 635 Stari Grad – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009154, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178343.


Za brodsku liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009160.


Vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet


Paula Vidović, dipl. iur.


Dokumenti:

Obavijest o namjeri davanja koncesije: trajektna linija 332 Valbiska – Merag i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 334 Porozina – Brestova i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 335 Prizna – Žigljen i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 337 Mišnjak – Stinica i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 631 Supetar – Split i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 634 Dominče – Orebić i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 635 Stari Grad – Split i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Brodska linija 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno