Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

O AGENCIJI

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba, osnovana 1. listopada 2006. godine temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojega je Sabor Republike Hrvatske  donio 10. ožujka 2006. godine.
Cilj utemeljenja Agencije je stvaranje glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske o svim pitanjima linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pročitajte više >>

[ Početna stranica ]

Novosti

27.2.2015.

RASPISAN NATJEČAJ ZA LINIJU 409 ZADAR – (OŠLJAK) - PREKO

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir koncesionara na državnoj brodskoj liniji 409 Zadar – (Ošljak) - Preko.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je dana 27. veljače 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu "Objave koncesija", a sve sukladno odredbama Zakona o koncesijama (NN 143/12).

Rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2015. godine u 15 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 31. ožujka 2015. godine u 11:00 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica Grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Dokument:
409 Zadar – (Ošljak) - Preko
27.2.2015.

ODOBRENA IZNIMNA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ ZA STANOVNIKE ZVERINCA, SESTRUNJA I RIVNJA

Stanovnici s prebivalištem na otocima Sestrunju i Rivnju ostvaruju iznimno pravo na korištenje povlaštenog prijevoza na relaciji Zadar-Preko i obratno na državnoj trajektnoj liniji 431 Zadar-Preko.

Stanovnici s prebivalištem na otoku Zverincu ostvaruju iznimno pravo na korištenje povlaštenog prijevoza na relaciji Zadar-Sali i obratno na državnoj brzobrodskoj liniji 9406 Zadar-Sali-Zaglav te na relaciji Zadar-Sali i obrtano na klasičnoj brodskoj liniji 405a Zadar-Sali-Zaglav.
24.2.2015.

OSTVARIVANJE PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ STUDENATA

Agencija za obalni linijski pomorski promet dana 15. rujna 2014. godine obavijestila je javnost da započinje prikupljanje zahtjeva za izdavanje otočnih iskaznica te da studenti nisu dužni podnositi zaseban zahtjev za izdavanje otočne iskaznice jer svoja prava na povlašteni prijevoz ostvaruju uz predočenje studentske iskaznice, odnosno X-ice.
Sukladno Pravilniku o studentskoj ispravi (NN 90/14, nadalje Pravilnik), koji je stupio na snagu u kolovozu 2014. godine, studentska iskaznica izdaje se svim studentima upisanim na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a sadrži među ostalim čip i magnetsku traku. Međutim, postojeće studentske isprave izdane do stupanja na snagu Pravilnika vrijede do prestanka statusa studenta nositelja takve isprave. Tako se pojavio određeni broj studenata koji nemaju funkcionalnu studentsku iskaznicu (nadalje X-ica) koja bi se mogla koristiti za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz kao i studenata čije X-ice imaju određene tehničke nedostatke.
20.2.2015.

PROMET PUTNIKA I VOZILA U 2014. GODINI

Promet putnika i vozila na linijama u javnom obalnom pomorskom prijevozu na Jadranu ukupno gledajući je u porastu u odnosu na 2013. godinu.
Na 25 trajektnih linija ukupno je prevezeno 9.350.276 putnika i 2.825.886 vozila što je povećanje za 0,9 posto putnika i 2,0 posto vozila. Po broju putnika najprometnija linija je Zadar – Preko (1.645.921), a slijedi je linija Split – Supetar (1.604.776). Po broju vozila najprometnija je linija Valbiska – Merag (394.121), a slijedi je linija Split – Supetar (327.477).

Dokument:
PROMET PUTNIKA I VOZILA usporedba 2013/2014