Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

O AGENCIJI

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba, osnovana 1. listopada 2006. godine temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojega je Sabor Republike Hrvatske  donio 10. ožujka 2006. godine.
Cilj utemeljenja Agencije je stvaranje glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske o svim pitanjima linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pročitajte više >>

[ Početna stranica ]

Novosti

14.8.2017..

RASPISANI NATJEČAJI ZA DRŽAVNE BRZOBRODSKE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2023. godine, uz mogućnost produljenja do 31.prosinca 2027. godine, na državnim brzobrodskim linijama:

9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno
9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinščica) – Cres – Rijeka i obratno
9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno
9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno
9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno
9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno / 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno
9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno
9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno
9603 Jelsa – Bol – Split i obratno
9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno
9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno
9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno

26.7.2017..

PONOVNO RASPISANI NATJEČAJI ZA DVIJE PROFITABILNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet ponovno su raspisani natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama za koje su raniji postupci davanja koncesije poništeni:

- trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno
- brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda je četvrtak 24. kolovoza 2017. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 25. kolovoza 2017. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Dokument:
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 635 Stari Grad – Split i obratno
Obavijest o namjeri davanja koncesije: Brodska linija 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno
21.7.2017..

ODABRANI KONCESIONARI ZA ŠEST PROFITABILNIH LINIJA

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2017. godine odluke o ishodu natječaja za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama. Tako će brodar Jadrolinija održavati pet trajektnih linija: 332 Valbiska – Merag i obratno, 334 Porozina – Brestova i obratno, 335 Prizna – Žigljen i obratno, 631 Supetar – Split i obratno, 634 Dominče – Orebić i obratno. Rapska plovidba d.d. održavat će trajektnu liniju 337 Mišnjak – Stinica i obratno dok su postupci davanja koncesije za trajektnu liniju 635 Stari Grad – Split i obratno te brodsku liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno poništeni. Poništeni postupci pokrenuti će se ponovo pod istim uvjetima.
8.6.2017..

IZMIJENJENA POLAZIŠTA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA ŠIBENSKE LINIJE

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2017. godine izmijenilo rok na koji će se raspisati natječaj za tri državne linije na šibenskom području. Tako će razdoblje trajanja ugovora za linije 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik, 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje biti 3 godine, ali bez mogućnosti produljenja.